Складова база с цех за мебели

Складова база с цех за мебели

Обектът – складова база с цех за мебели, допълващо застрояване павилион за пакетирани храни и склад за инвентар, находящи се в гр. София. Терена е равнинен и открит.  Сградата е свободно стояща. Парцелът е с подход от север, където е главната улица.  Предвидени са входове за сградата  от към северната и южната фасада, те са секционни врати с интегрирана втора врата за пешеходци. От северната фасада на сградата са предвидени и три отделни врати за пешеходци. Сградата е основно със складово предназначение. Тя е с площ 3010 кв.м. и е едноетажна.  Разпределението е с отворено пространство, в което се поставят стелажи с височина до 5,7м на най-високия рафт.

В източната част на сградата се разполага шоурум с площ 262.27 кв.м на кота +-0.00 , а на кота + 4.70 над него се ситуира офисна част с площ 262.27 кв.м. Проектът е предвиден да бъде изцяло от метална конструкция с термопанели.

Складовата част е разделена на три склада. Източен с  площ 2559.7 кв.м и западен с площ 1357.5 кв.м. Между склад 2 и 3 от към северната фасада на сграда са ситуирани битовите помещения- съблекални,  душове, санитарни възли и санитарен възел за хора в неравностойно както и техническо помещение и помпено помещение.

Вижте още от нашите проекти