Складова База, гр. Нови Искър

Складова база, гр. Нови Искър

Проектът предвижда етапно строителство и реконструкция на складова база.  Етап 1 обхваща реконструкция на вече съществуващ склад, а на етап 2 да бъде изграден втори и основен склад с големина от 1277 кв.м., както и изграждането на малка административна сграда и създаването на зелени площи и места за отдих. Проектат е съобразен да има достъп до него от двете улици които го заобикалят, създавайки предпоставка за лесно зареждане на складовете и вътрешно транспортна комуникация.  

Основния склад е изграден от метална конструкция. Стените и покривът са направени от метални панели по желание на клиента. Използвани са материали, които подчертават и акцентират върху идентичността на сградата и съществуващите повърхности. За да се създаде разчупеност по фасадата са изведени на преден план прозорците от източната и западната страна, като цвета който е използван за тях е взет от логото на фирмата. От към северната и западната фасада е създадена рамка която да излиза напред от сградата правейки я визуално по разчупена и интересна. Други интересни елементи отличавайки сградата са номерата на склада които са копия на логото на фирмата, както и брандираните метални конструкцци които надстърчат на склада. Подът на склада е от шлайфан бетон устойчив на натиск и химически елементи.

Едно от желанията на клиента бе да се създаде идентичност на сграда и тя да бъде лесно разпознаваема дори и от далеч. Тази идентичност се забелязва в номерата на складовете, които са копие на логото на фирмата, както и в брандираните метални конструкции които надстърчат над самия склад. За административната сграда са използвани сэщите метални панели, както и дървен декинг за терасата за да се създаде една плавна връзка между вън и вътре.

Вижте още от нашите проекти