Офис сграда, гр. София, проект съвместно с арх. Радосвет Марков

Офис сграда, гр. София, проект съвместно с арх. Радосвет Марков

Този проект е разработен съвместно с нашия колега арх. Радосвет Марков.
Това е идейна концепция, разработена почти в техническа фаза, за модерна и съвременна сграда със смесена функция в сърцето на гр. София. Сградата има 9 етажа, 5 от които са с обществени функции – офиси, магазини и заведения, а послените 4 етажа са жилищни, с луксозни апартаменти. Фасадата на сградата е решена изключително динамично и геометрично – обемите се преплитат и оформят своеобразни „кутии“, облицовани отвън с бял варовик, а отвътре – с дърво. 

Вижте още от нашите проекти