Конкурсен проект – Топлоцентрала

Конкурсен проект – Топлоцентрала

Настоящият проект е разработен съобразно заданието на конкурса и нормативната уредба и теренът е моделиран според особеностите на обекта. Съществуващият ансамбъл от сгради запазва отличителните си черти-видима бетонна конструкция, съществуващи графити и тухлена зидария. Те се обединяват чрез междинна отличаваща се структура, със самостоятелна конструкция, където са разположени помещенията за артисти и администрация. Фоайето е свързано с всички сгради чрез остъклен коридор, интегриращ екстериора в интериора. Главният вход е откъм северозападната страна, а от югоизточната са служебните входове за персонал, артисти, зареждане и др. Входното пространство осигурява достъп до фоайето, залите и вертикалните комуникации, както и до кафенето и работните места. Графитите вътре в сградата се запазват като част от нейната идентичност. Предвиден е преход от нивото на втория етаж към покрива на вкопаната сграда. Запазват се повечето съществуващи отвори, които осигуряват естествено осветление, като са предвидени слънцезащитни елементи при необходимост от затъмняване на голямата зала. Използвани са материали, които подчертават и акцентират върху идентичността на сградата и съществуващите повърхности – саморазливни настилки, дърво, растителност. За да не се променя парковата среда, транспортния достъп в план се запазва с леко оптимизиране. Предвидени са места за паркиране и маневриране. Обособен е и паркинг за велосипеди. В парковото пространство са предвидени места за почивка и разговори, както и открит амфитеатър. Покривите на сградите са озеленени, като така засилват връзките между вече съществуващата паркова среда и сградата на топлоцентралата. Новото тяло в ярък цвят, изпъква над хълмовете, а на съществуващата кула е монтиран тотем стрелка, за ориентация на посетителите.

Вижте още от нашите проекти